Çağrı Merkezi / +90 216 227 3376 (pbx)

Bize Yazın / info@karaca-ticaret.com

Kimyasal Terimler

Anasayfa / Blog / Kimyasal Terimler
Sevdiklerinizle Paylaşın

Kimya de demektir ?

Maddelerin ana yapılarını, bileşimlerini, dönüşümlerini ve bunlarla ilgili çözümleme, birleşim ve üretim yöntemlerini konu alan bilim

CAS Numarası ne demektir ?

Amerika Kimya Birliği’nin alt kuruluşu olan Chemical Abstract Service tarafından bilimsel literatürde tanımlanmış her kimyasal maddeye verilen ve o kimyasal maddeye özgü olan numaradır. Bir kimyasal maddenin birden çok değişik ismi olabilir. Kimyasal maddelere CAS numarası verilerek araştırma yapılırken oluşabilecek karışıklıkları engellemek amaçlanmıştır.

EC Numarası ne demektir ?

Avrupa mevcut ticari kimyasal maddeler envanter numarası veya Avrupa bildirimde bulunulan maddeler liste numarasını ifade eder.

MSDS ne demektir ?

MSDS kısaltmasının açıklaması “Material Safety Data Sheet” dir. İlgili kimya otoriteleri artık “Material” kelimesini kullanmamakta ve sadece SDS olarak telafuz etmektedir. Türkçe karşılığı “Güvenlik Bilgi Formu (GBF)”dur.

Kimyasal madde / karışımların, insan sağlığı ve çevre üzerine olan olumsuz etkilerini, fizikokimyasal risklerini açıklayan; bu tehlikelerine karşılık alınması gereken önlemleri de açıklayan 16 sabit başlıklı formdur. 

Türkiye’de 26 Aralık 2008 tarihli, 27092 sayılı yönetmelik tarafından, içerik ve niteliğine dair özellikleri ve hazırlama koşulları anlatılmıştır.

Türkiye’de sertifika sahibi kişiler tarafından hazırlanma veya Türkçeye tercüme edilmesi zorunluluğu bulunmaktadır. (yönetmelik 27092, Madde 5, e).

Kimyasal maddelerin kullanımı ve depolanması sırasında oluşabilecek İşçi Sağlığı İş Güvenliği risklerini ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların önemli bir parçasını oluşturan ve kullanıcıyı doğru ve yeterli düzeyde bilgilendirmek amacıyla hazırlanan, ilgili kimyasal maddelerin tehlike ve riskleri ile diğer bilgileri içeren dokümanlara Malzeme Güvenlik Bilgi Formu adı verilir.

Msds'lerin(Formların) işyerlerinde Türkçe olarak bulundurulması yasal bir zorunluluktur.

Amacı; Piyasaya arz edilen tehlikeli maddelerin ve müstahzarların insan sağlığı ve cevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı etkin kontrolünü ve verimli gözetimini sağlamak üzere güvenlik bilgi formlarının hazırlanması ve dağıtılmasına ilişkin idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.

 


Copyright © 2016. Her Hakkı Saklıdır.


Yükleniyor...